O.SALM & Co GmbH
Apollogasse 6, Postbox P.O.B.33
A-1072 Wien, Austria

 

Tel: +43 1 523 12 36

office.vienna(at)salm-austria.com

Urządzenia do rozmnażania drożdży

 

 

Kluczowym elementem produkcji piwa jest fermentacja brzeczki. Drożdże zanieczyszczone lub zdegenerowane wpływają źle na ten proces. Niestety, drożdże nie mogą być transportowane tak jak woda. Dopóki są w stanie płynnym muszą być nieustannie schładzane, a przechowywane w zamkniętych zbiornikach wytwarzają wysokie ciśnienie, dlatego transport płynnych drożdży w zamkniętych pojemnikach nie jest dozwolony w większości linii lotniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Jak można zdobyć drożdże:

 

1) SUSZONE DROŻDŻE

Zalety: łatwe w transporcie, łatwe do rozpuszczenia

 

 

Wady: obecnie nie są dostępne drożdże dolnej fermentacji, czasami bardzo drogie, duża ilość martwych komórek

2) SZCZEP DROŻDŻY (ROZMNAŻANIE DROŻDŻY)

Zalety: poprawne wykonanie przeważnie daje wysoką jakość, dużą elastyczność, niską cenę, szczepy drożdży są łatwe w transporcie

 

Wady: wymagają doświadczenia, czasu, zalecane jest laboratorium (wysoki koszt)

3) SPRASOWANE DROŻDŻE, SYSTEM SALM

Zalety: relatywnie łatwe w transporcie (w pudełkach chłodzących), łatwe do rozpuszczenia, wysoka aktywność komórek, mogą być wykorzystane do dalszego rozmnażania

 

Wady: odwodnienie wymaga dużo pracy, maksymalny czas transportu bez dodatkowego chłodzenia to 16 godzin – ograniczony zasięg dostawy


4) URZĄDZENIE DO ROZMNAŻANIA DROŻDŻY SALM YEASTMASTER

 

Jak to działa: SALM YEASTMASTER składa się z pojemnika na brzeczkę i propagatora.

 

Oba zbiorniki są izolowane 100 mm pianką PU i wyposażone w sterowane elektronicznie chłodzenie płaszcza. Następnie oba zbiorniki są połączone rurkami z zewnętrznym systemem podgrzewania. Ten zewnętrzny podgrzewacz jest niezbędny, by wysterylizować brzeczkę po dodaniu jej do układu. Zbiornik wykorzystywany do procesu rozmnażania drożdży jest zamykany hermetycznie i od czasu do czasu pewna ilość wysterylizowanej i schłodzonej brzeczki jest dodawana do tego zbiornika.

 

Na życzenie układ może być połączony z większym zbiornikiem do rozmnażania drożdży w celu osiągnięcia wyższych wydajności. Od dziesięciu lat nasze urządzenia do rozmnażania drożdży pracują w różnych browarach SALM i średnio tylko 2 razy w roku należy zapoczątkowywać wzrost nowej kultury drożdży.